در رابطه با دسته‌بندی جشنواره

در این دسته‌بندی هر آنچه که هماننده جشنواره است ارائه خواهد شد. انواع کوپن‌های تخفیف، محصولات تا 100% تخفیف، پیشنهادات ویژه و … همگی در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.