در رابطه با دسته‌بندی اخبار و وقایع

در این دسته‌بندی سعی بر پوشش اخبار و وقایع روز ایران و جهان را خواهیم داشت. اینجا در کنار هم مطلع می‌شویم و نظرات یکدیگر را می‌شنویم.